Allinge-Sandvig Gymnastikforening

Stadionvej 2, 3770 Allinge

cvr.nr. 14047816

ASG´s generalforsamling 28.februar kl.19

Dagsorden ifølge vedtægter: Vedtægter

Der er kommet følgende indkomne forslag:

ASG´s bestyrelse foreslår følgende vedtægtsændring:

§ 10 - Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering i dagspressen. Dagsordenen bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ændres til:
§ 10 - Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering på ASG´s egne medier. Dagsordenen bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Johnny Hvid foreslår følgende vedtægtsændring:

§ 11 - Generalforsamlingens dagsorden
5. Behandling af indkomne forslag

Ændres til:
5. Behandling af indkomne forslag.
Indkommende forslag skal være offentliggjort senest 7 dage før afholdelse af GF på
ASG’s Hjemmeside

Lars Gornitzka, Lars Christiansen og Claus Larsen foreslår følgende:

gogge

fastelavnhs1
brøndby

Besøgende i dag: 34342 (1)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ASG Generalforsamling
28. Feb 2019 kl. 19:00 -
Fastelavn
03. Mar 2019 kl. 15:00 - 17:30
Håndbold: NH/ASG ungdomstur 6.-7.april
06. Apr 2019 kl. 00:00 - 22:00
Fit og Festlig lørdag
06. Apr 2019 kl. 15:30 - 23:00